נהלים

נהלים כללים

לחץ להורדה

נהלי תשלום

* התשלום הוא חודשי ולא חלקי. לא יהיה החזר עבור אימונים בודדים שהוחסרו, למעט מקרים חריגים של מחלה\פציעה ארוכה או נסיעה ממושכת(בתיאום ויידוע של המאמן בלבד).

* התשלום הינו עבור מספר החודשים הנבחר קדימה ולא תתאפשר צבירת חובות לחודשים שעברו.

* במידה ומסיבה מסוימת מתאמן החליט לעזוב, הוא יקבל חזרה את כספו עבור החודשים(המלאים) עליהם שילם מראש.

* במידה ומתאמן החליט לשנות את סוג המנוי, עליו להודיע על כך למאמן לצורך חישוב עלות מחדש.

* תאריך הצ'קים יהיה לא מאוחר מה-10 לחודש.

* במידה ומישהו צריך קבלה ע''ש מישהו אחר או חברה, יש להודיע על כך בזמן התשלום.

נהלי מרוצים

* יש להקפיד להירשם על שם המועדון - רצי100מני

 

* יש להגיע עם חולצת המועדון

 

* יש להגיע מספיק זמן לפני הזינוק כדי להספיק לבצע חימום ולסיים את כל ההכנות

הצהרת בריאות

יש למלא ולהחזיר חתום